JTvM20150517-100606

In de KNZB Regio West, die in het recente verleden bestond uit de Kringen Haaglanden, ZRO en Gouwe Rijnstreek, is in 2014 een nieuwe KNZB-structuur voor talentherkenning en -ontwikkeling opgezet in één overkoepelende organisatie, te weten de stichting WOC Regio West.

bb

bb

bb

bb

Vanuit deze organisatie wordt de Regionale WaterPoloSchool (RWPS) aangestuurd, de samenwerking met de Regionale Talentcentra (RTC’s) vorm gegeven en regie gevoerd over het regionale selectieproces voor eventuele doorstroom naar Jong Oranje. Met de stichting WOC Regio West is sprake van een onafhankelijke, eenduidige structuur waarbij er een volledige organisatorische en financiële samenwerking bestaat. De ‘basis’ van de trainingslocaties wordt gevormd door de RWPS. De RWPS biedt de jeugd uit Regio West extra trainingen naast de trainingen van hun eigen vereniging.

b
Wat is het doel van RWPS?
Deelname aan de RWPS heeft enerzijds het doel kinderen van verenigingen in Regio West in staat te stellen extra trainingen te volgen en (o.a. door middel van scholing en kennisoverdracht) de verenigingen verder te helpen in hun sporttechnische ontwikkeling en begeleiding van hun sporters. Anderzijds biedt de WaterPoloSchool de mogelijkheid talenten te identificeren, die wellicht de capaciteiten en ambitie hebben hogerop te kunnen komen in de waterpolosport.2s6HoT5e

bbb

Meer algemene informatie is terug te vinden in de flyer.
Daarnaast heeft het WOC ook meer specifieke informatie voor de D-, C- en B-jeugd en de E-jeugd geschreven en inschrijven kan via het inschrijfformulier.

bb

MENU