2014-11-16 VertrouwenspersoonSport en seksuele intimidatie zou geen enkele relatie met elkaar moeten hebben, maar helaas is dit niet altijd het geval.

Binnen LZ1886 is er door het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. Daniëlle Bavelaar is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zij fungeert als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Daniëlle introduceert zichzelf hier. Iedereen binnen de vereniging kan een beroep op Daniëlle doen. Zowel leden als ouders van leden kunnen haar benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kan klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

MENU