FUSIENIEUWS

Post 20 van 429
FUSIENIEUWS

Ingezonden bericht

Er is al veel over gesproken en geschreven, maar op vrijdag 20 april is het tijd voor de officiële en doorslaggevende stemming over de fusie tussen De Zijl Zwemsport en LZ1886. Daar zijn zoveel mogelijk leden voor nodig, dus kom om 19.30 uur naar clubhuis van LZ1886 in het Vijf Meibad en laat je stem horen!

 
 
 
 
 
Op woensdag 4 april is er een eerste ALV. Deze beschouwen wij als juridisch verplicht en niet doorslaggevend. Conform de statuten is een belangrijke voorwaarde dat bij een ALV waar een voorstel tot fusie wordt besproken tenminste de helft van de leden een stem uitbrengt tijdens deze ALV.  Omdat wij verwachten dat er niet voldoende quorum is, wordt op vrijdag 20 april een tweede ALV  gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is de vergadering bevoegd – ongeacht het aantal stemmen – het voorstel aan te nemen wanneer 2/3 van de aanwezige leden voor stemmen.

Wij roepen daarom alle leden op om vrijdag 20 april tijdens de officiële en doorslaggevende stemming aanwezig te zijn. Dan kunnen we tijdens één vergadering met zoveel mogelijk leden stemmen over dit voorstel.

 

Meer informatie over de fusieplannen vind je op deze site onder het kopje algemeen of je klikt hier.

 

MENU