CONTRIBUTIE

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van LZ1886 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de hoogte van de contributie. Per 1 mei 2017 is de contributie voor leden met een KNZB-startvergunning €31,50 per maand. Elk volgend lid in één gezin krijgt €2,50 korting.

Leden met een startvergunning betalen bovendien jaarlijks in januari de bondsbijdrage. Voor 2017 is deze bijdrage door de KNZB vastgesteld op €46,40. Om de ledenadministratie te vereenvoudigen, wordt de contributie geïnd via een automatische incasso, zoals ook op het lidmaatschapsformulier staat aangegeven. Ons IBAN-nummer is NL75 INGB 000 0405 876 t.n.v. LZ1886 te Leiden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de contributieadministratie ([email protected]).

De contributie voor leden zonder startvergunning is per 1 mei 2017 €25,00 per maand. Ook hier geeft LZ1886 een korting van €2,50 per kind aan gezinnen. Leden zonder startvergunning betalen geen bondsbijdrage.

Zwemmen en/of waterpolo te duur voor u?
U kunt bij onze vereniging gebruik maken van de familiekortingsregeling. Heeft u weinig te besteden? Surf dan naar www.leiden.nl/werkeninkomen voor meer informatie.

MENU